Historie Vitany

Německý podnikatel Ludwig Graf a švýcarský mlynář Julius Maggi jsou zakladatelé tradice výroby na bázi bílkovinných hydrolyzátů. V roce 1921 zakládá firma Graf v Byšicích u Mělníka akciovou společnost na výrobu tekutého polévkového koření a polévkových kostek, o pět let později zakládá obdobný závod v Kralupech nad Vltavou firma Maggi.

1919

Založení firmy Graf, spol. s r.o.

1925

Firma Graf kupuje budovu cukrovaru v Byšicích

1926

Přemístění výroby a většiny zaměstnanců z chrudimské pobočky do Byšic 30. léta - Firma Graf je největším výrobcem polévkových přípravků a polévkového koření v Československu (největším konkurentem je firma Maggi v Kralupech nad Vltavou)

1949

Znárodnění firmy Graf a začlenění byšického závodu do Velkonákupní společnosti družstev, posléze do Průmyslu polévkových přípravků

1958

Sloučení závodů v Byšicích a Kralupech nad Vltavou a vznik společnosti Vitana, národní podnik (se sídlem v Byšicích)

1991

Vznik akciové společnosti Vitana

1992

Společnost Vitana se stává součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son se sídlem v Bergenu

1993

Založení dceřiné společnosti Vitana Slovensko

2013

Novým vlastníkem společnosti Vitana se stává norský nadnárodní koncern Orkla se sídlem v Oslu

2018

Orkla integruje společnosti Hamé a Vitana