História Vitany

Nemecký podnikateľ Ludwig Graf a švajčiarsky mlynár Julius Maggi sú zakladatelia tradície výroby na báze bielkovinných hydrolyzátov. V roku 1921 zakladá firma Graf v Byšiciach u Mělníka akciovú spoločnosť na výrobu tekutého polievkového korenia a polievkových kociek, o päť rokov neskôr zakladá obdobný závod v Kralupech nad Vltavou firma Maggi.

1919

Založenie firmy Graf, spol. s r. o.

1925

Firma Graf kupuje budovu cukrovaru v Byšiciach.

1926

Premiestnenie výroby a väčšiny zamestnancov z chrudimskej pobočky do Byšíc.
30. roky - firma Graf je najväčším výrobcom polievkových prípravkov a polievkového korenia v Československu (najväčším konkurentom je firma Maggi v Kralupech nad Vltavou).

1949

Znárodnenie firmy Graf a začlenenie byšického závodu do Veľkonákupnej spoločnosti družstiev, následne do Priemyslu polievkových prípravkov.

1958

Zlúčenie závodov v Byšiciach a Kralupech nad Vltavou a vznik spoločnosti Vitana, národný podnik (so sídlom v Byšiciach).

1991

Vznik akciovej spoločnosti Vitana.

1992

Spoločnosť Vitana sa stáva súčasťou nórskeho nadnárodného koncernu Rieber & Son so sídlom v Bergene.

1993

Založenie dcérskej spoločnosti Vitana Slovensko.

2013

Novým vlastníkom spoločnosti Vitana sa stáva nórsky nadnárodný koncern Orkla so sídlom v Osle.

2018

Orkla integruje spoločnosti Hamé a Vitana.